Velmi výborného výsledku dosáhli naši závodníci na otevřeném mistrovství ČR
České obce sokolské . V kategorii nejmladších žáků zvítězil David Šindelka, na 19.místě skončil Glotzmann Tomáš. Celkově závodilo v  této kategorii 53 závodníků.
Družstvo ve složení Šindelka a Glotzmann zvítězilo v soutěži družstev (celkem 18 družstvech) !
Také ostaní závodníci se neztratili. V kategorii mladší žáci se umístil na krásném 4. místě Jan Bartošovský (medailová pozice mu unikla o necelé 3 desetiny bodu), 26. místo Adam Volec, 33.místo Michajlov Dean . Celkově závodilo 46 závodníků.
V soutěži družstev se umístili na 5. místě z 14 družstev.
Soutěže se zúčastnil po dlouhodobé závodní pauze i starší žák Vilém Jančuš, který se umístil na 25. místě ze 40 závodníků.
Závodníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu.

Taktéž poděkování patří trenérovi Vaškovi Friedovi.