ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Důležitá informace pro rodiče a všechny členy gymnastického klubu KSG
Moravská Slavia Brno.

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné
výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb.
Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce, účastnící se organizovaných soutěží.
Po vyplnění přihlášky do klubu vzniká povinnost podrobovat se zdravotním prohlídkám. Zdravotní prohlídky vyžaduje i Česká gymnastická federace  a bez platné zdravotní prohlídky se nemůže člen klubu zúčastňovat žádných závodů.

Prohlídky jsou vyžadovány od všech členů všech věkových kategoríí – tedy od přípravky až po veterány, bez platné zdravotní prohlídky (platí vždy rok,
tedy jednu sezónu) nemůžete nastoupit k závodu.

Všichni závodící členové oddílu KSG MS Brno spadají do kategorie
„výkonnostní sport“. Je potřeba nejprve absolvovat vstupní prohlídku a poté každý další rok pravidelnou prohlídku. Pokud máte vstupní prohlídku už z dřívějška (např. pro jiný sport), měla by nyní stačit pravidelná prohlídka, musíte jít ale ke stejnému lékaři, případně vstupní prohlídku donést k lékaři, kde chcete absolvovat pravidelnou prohlídku. Je možné, že tuto zdravotní způsobilost potvrdí obvodní lékař. V případě, že není ochoten zdr. způsobilost potvrdit, je potřeba vyšetření absolvovat u sportovního lékaře – např. pracoviště na Zahrardníkové Mudr. Radka Adámková.

Všechny nové děti přijaté do přípravky spadají do kategorie ,,organizovaný
sport“ a je povinnost mít  taktéž toto potvrzení od lékaře.

Prosíme proto rodiče, aby si zjistili platnost zdravotní prohlídky u
trenérů.

Jiří Kostka, předseda klubu

Žádost-o-posouzení-zdravotní-způsobilosti.pdf