S ohledem na nařízení Bezpečnostní rady státu, s okamžitou platností rušíme veškeré hodiny sportovní gymnastiky, přípravky, TeamGymu, kondičního cvičení pro děti a zdravotních cvičení.  O změnách vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.