ZAHÁJENÍ TRÉNINKŮ

Termíny zahájení tréninků a náborů do přípravek

3.9.2019 TeamGym + TeamGym přípravka

3.9.2019 SG chlapci – p.Fried

4.9.2019 SG chlapci – p.Kostka

4.9.2019 SG dívky

9.9.2019 nábor dětí přípravka

10.9.2019 nábor dětí přípravka TeamGym

11.9.2019 SG přípravka

11.9.2019 SG chlapci -Jurasová,Konečná

7.10.2019 kondiční cvičení pro děti

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Důležitá informace pro rodiče a všechny členy gymnastického klubu KSG
Moravská Slavia Brno.

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné
výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb.
Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce, účastnící se organizovaných soutěží.
Po vyplnění přihlášky do klubu vzniká povinnost podrobovat se zdravotním prohlídkám. Zdravotní prohlídky vyžaduje i Česká gymnastická federace  a bez platné zdravotní prohlídky se nemůže člen klubu zúčastňovat žádných závodů.

Prohlídky jsou vyžadovány od všech členů všech věkových kategoríí – tedy od přípravky až po veterány, bez platné zdravotní prohlídky (platí vždy rok,
tedy jednu sezónu) nemůžete nastoupit k závodu.

Všichni závodící členové oddílu KSG MS Brno spadají do kategorie
„výkonnostní sport“. Je potřeba nejprve absolvovat vstupní prohlídku a poté každý další rok pravidelnou prohlídku. Pokud máte vstupní prohlídku už z dřívějška (např. pro jiný sport), měla by nyní stačit pravidelná prohlídka, musíte jít ale ke stejnému lékaři, případně vstupní prohlídku donést k lékaři, kde chcete absolvovat pravidelnou prohlídku. Je možné, že tuto zdravotní způsobilost potvrdí obvodní lékař. V případě, že není ochoten zdr. způsobilost potvrdit, je potřeba vyšetření absolvovat u sportovního lékaře – např. pracoviště na Zahrardníkové Mudr. Radka Adámková.

Všechny nové děti přijaté do přípravky spadají do kategorie ,,organizovaný
sport“ a je povinnost mít  taktéž toto potvrzení od lékaře.

Prosíme proto rodiče, aby si zjistili platnost zdravotní prohlídky u
trenérů.

Jiří Kostka, předseda klubu

Žádost-o-posouzení-zdravotní-způsobilosti.pdf

ZÁVOD DĚTÍ A RODIČŮ 3.ročník

Celoroční snažení jsme ukončili v pondělí 24.6. závodem netradičních dvojic – DÍTĚ + RODIČ.  Rodiče a děti závodili na akrobacii a kladině. Na každém nářadí předvedli sestavu, kterou hodnotily zkušené rozhodčí našeho klubu.Gymnastky byly hodnoceny podle oficiálních pravidel a rodiče podle „pravidel speciálních“. Rodiče se nenechali zahanbit, viděli jsme spoustu kotoulů na kladině a také seskoků rondatem.                                                                                                                            Slova trenérek: ,, Jako fakt byli dost dobří “ 🙂

Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se v září na další tréninky.