ZÁVOD CHLAPCŮ VE ZLÍNĚ

V sobotu 2.4 proběhlo ve Zlíně 1.kolo Moravské ligy. Pětiboj, tentokrát bez hrazdy.
Výborného výsledku dosáhl v kategorii nejmladších žáků Jindřich Volec, který tuto kategorii vyhrál!
V kategorii mladších žáků se na 6. místě umístil Jan Pospíšil, 8.místo získal Jakub Eliášek a 15.místo Marek Salvet.
Ve starších žácích se na 3.místě umístil David Šindelka, na 4. místě Jan Bartošovský. Kryštof Krakeš vybojoval 14. místo  a 18.místo Timur Vrtík.

Děkujeme za reprezentaci klubu a těšíme se na 2. kolo, které proběhne v naší
hale.

JARNÍ ZÁVOD V BRNĚ

Dne 26.3. 2022 proběhl závod dívek na Sokole Brno I.
V kategorii II.B získala Gabriela Skorkovská zlatou medaili a Adéla Dufkova bronzovou medaili.
V kategorii III.B se nám také dařilo, ale bohužel to na medailové pozice nestačilo.
Na úspěchy dívek se můžete podívat v sekci výsledky.

Gratulujeme závodnicím i trenérkám.

MEMORIÁL P.PETRŽELY A A. SOUČKA BUČOVICE

V sobotu 26. 3. 2022 se uskutečnil 43. ročník memoriálu P . Petržely a A. Součka v Bučovicích. Naši kluci ve složení Šindelka, Pospíšil a Glotzmann se
umístili na krásném druhém místě.
Druhé družstvo, méně zkušených závodníků, se umístilo na 9. místě (Pazdera,Vrtík, Eliášek).
Ve finále na akrobě uniklo 1.místo D. Šindelkovi jen vinou malé chybičky.

Gratulujeme chlapcům i trenérům V. Friedovi a J.Kostkovi a děkujeme za přípravu závodníků.