Aktuality – dotace

Statutární město Brno poskytlo klubu  účelovou dotaci ve výši  250 000,- Kč na projekt  s názvem: Dopadové žíněnky pod kladiny a koně našíř, v zrcadlovém přísálí tělocvičny.

 

 

 

Družstvo kluků sklízí úspěchy

Opět se podařilo klukům od trenéra Václava Frieda vystoupit na stupně vítězů
a to na Memoriálu K. Hartiga v Kolíně. Z 33 závodníků v nejmladší kategorii
se vítězem stal David Šindelka a hned na druhém místě jeho oddílový kamarád
Honza Bartošovský. I třetí do party Tomáš Glotzmann se umístil na krásném 17.
místě.
Gratulujeme a děkujeme za  reprezentaci klubu.

Mistrovství Evropy TeamGym – report

Česká výprava dosáhla v Portugalsku velkého úspěchu.

Družstvo Junior ženy se umístilo na krásném 7.místě, z celkového počtu 10ti družstev. Finále děvčatům uniklo o krůček, ale i tak můžeme hovořit o velkém úspěchu. Za nimi zůstaly  Němky, Slovinky a Rakušanky. Dívky chybovaly pouze na trampolíně, kde měly jeden pád, ostatní disciplíny byly bez pádu a na akrobacii získaly druhou nejvyšší známku za provedení.

Pro většinu juniorek to byla první zkušenost startovat na Mistrovství Evropy a troufáme si říct, že Českou republiku reprezentovaly s grácií.                                 Záznam kvalifikace ženy https://www.youtube.com/watch?v=yAx3anAGU7c

Velkého úspěchu dosáhlo také družstvo Senior ženy. Umístilo se na vytouženém 6.místě a tím se kvalifikovalo, poprvé v historii českého TeamGymu,  do finále na Mistrovství Evropy. V kvalifikaci děvčata chybovala pouze na trampolíně, kde měla jeden pád ale i přes to, získala druhou nejvyšší známku za provedení.  V konečném pořadí za sebou nechala nejen Rakušanky a Němky, ale především Britky  a Holanďanky.  Do finále šla děvčata s úsměvem a s chutí bojovat o co nejlepší výkon a umístění. Děvčatům se podařilo zajet finále bez pádu a na trampolíně, akrobacii a podiovce získala více bodů oproti kvalifikaci.                                                                                                                Záznam finále ženy      https://www.youtube.com/watch?v=yU7epHSv2cA

Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci TeamGymu.

Rádi bychom vyzdvihli účast našich děvčat:)

Marťo Pluháčková, Anetko Metznerová, Denisko Metznerová, Aničko Chlupová, Kačko Kopecká, Peťo Hedbávná a Terko Krakovská, DĚKUJEME