Aktuality – dotace

Statutární město Brno poskytlo klubu  účelovou dotaci ve výši  250 000,- Kč na projekt  s názvem: Dopadové žíněnky pod kladiny a koně našíř, v zrcadlovém přísálí tělocvičny.

 

 

 

Družstvo kluků sklízí úspěchy

Opět se podařilo klukům od trenéra Václava Frieda vystoupit na stupně vítězů
a to na Memoriálu K. Hartiga v Kolíně. Z 33 závodníků v nejmladší kategorii
se vítězem stal David Šindelka a hned na druhém místě jeho oddílový kamarád
Honza Bartošovský. I třetí do party Tomáš Glotzmann se umístil na krásném 17.
místě.
Gratulujeme a děkujeme za  reprezentaci klubu.