Pokyny k tréninkům od 18.5.2020

Vážení rodiče,

dle usnesení vlády o omezení sportování na sportovištích musíme i u nás respektovat zvýšené hygienické opatření včetně nepoužívání šaten.

Rodiče mají zakázán vstup do prostoru šaten a do gymnastické haly. Děti musí přijít ve vhodném sportovním oblečení. V šatně se pouze přezují a odloží svrchní oblečení. U šaten bude vždy trenér, který dohlídne na chování v šatnách a před vstupem do tělocvičny zkontroluje  důkladné umytí rukou a použití dezinfekce.

Po tréninku na děti opět dohlídne trenér.

Rodiče prosíme čekat před halou, trenér děti dovede ke dveřím a předá rodičům.

Děti mimo trénink musí používat roušku. V šatně si ji odloží do své tašky. Připravte jim prosím nějaký sáček, aby se roušky udržely v čistotě.

Všechny děti musí odevzdat čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebudou děti vpuštěny do tělocvičny. V pondělí budou při příchodu nachystány tiskopisy k vyplnění. Prosíme dle možností o vytisknutí a vyplnění doma.

Družstva dívek, chlapců a kondiční cvičení pro děti začínají od 18.5.2020. Kondiční cvičení je prodlouženo až do 29.6.2020

TeamGym  19.5.2020

Zdravotní cvičení  bude probíhat od 20.5.2020 a kurz Jógy od 21.5.2020

Přípravka začíná 25.5.2020. Rodiče dovedou děti do šatny, přezují je a předají trenérce. Prosíme dodržujte pravidlo 1 dítě – 1 dospělý a po předání opusťte halu.

Kurz Pilates začíná od 1.6.2020

Rozvrh hodin

Čestné_prohlášení pdf