ZÁVOD CHLAPCŮ VE ZLÍNĚ

V sobotu 2.4 proběhlo ve Zlíně 1.kolo Moravské ligy. Pětiboj, tentokrát bez hrazdy.
Výborného výsledku dosáhl v kategorii nejmladších žáků Jindřich Volec, který tuto kategorii vyhrál!
V kategorii mladších žáků se na 6. místě umístil Jan Pospíšil, 8.místo získal Jakub Eliášek a 15.místo Marek Salvet.
Ve starších žácích se na 3.místě umístil David Šindelka, na 4. místě Jan Bartošovský. Kryštof Krakeš vybojoval 14. místo  a 18.místo Timur Vrtík.

Děkujeme za reprezentaci klubu a těšíme se na 2. kolo, které proběhne v naší
hale.