Aktuality – dotace

MŠMT poskytlo  KSG MS Brno neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR pro rok 2017 ve výši 102 000,-Kč.

Dotace je udělena z Programu VIII.- Organizace sportu ve sportovních klubech.
Evidenční číslo projektu: Sport-VIII-2150/2017

Dotace bude použita na provozní náklady klubu (úhradu nájemného) a na finanční odměny pro dobrovolné trenéry.

Mgr. Jiří Kostka, předseda klubu