AKTUALITY – DOTACE

Statutární město Brno poskytlo klubu  účelovou dotaci ve výši  250 000,- Kč na projekt  s názvem: Dopadové žíněnky pod kladiny a koně našíř, v zrcadlovém přísálí tělocvičny.